Petras Kaniava

Projektas "PETRO KANIAVOS VERSLO PLĖTRA"

Projekto vertė be PVM - 64 667,09 Eur

Paramos suma - 45 267,00 Eur

Tikslas: įkuri pamatų klojimo (polių gręžimo) verslą, kaimo vietovėje, prisidedant prie verslumo ir užimtumo kaime skatinimo, paslaugų kūrimo, skurdo rizikos kaimo vietovėse mažinimo.

Projekto uždaviniai: 1.Įsigyti naują, modernią, inovatyvią įrangą, kuri būtina verslui pradėti: ekskavatorių, puspriekabę, betono maišyklę, krovininį automobilį. 2.Vykdyti numatytą veiklą visą kontrolės laikotarpį. 3. Pasiekti ir išlaikyti priežiūros rodiklius.

  

 

 

 

KĘSTUTIS JUŠKA

Projektas "INVESTICIJOS K.JUŠKOS VERSLO PLĖTRAI"

Projekto vertė be PVM - 26017,60 Eur

Paramos suma - 18 212,00 Eur

Projekto tikslas: įkurti vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimo paslaugų teikimo verslą, kaimo vietovėje, prisidedant prie verslumo ir užimtumo kaime skatinimo, paslaugų kūrimo, skurdo rizikos kaimo vietovėse mažinimo.

Projekto uždaviniai: 1. Įkurti verslą, pagal individualios veiklos pažymą, taip prisidedant prie naujų verslų kūrimo kaime.  2. Įsigyti naują, modernią, inovatyvią įrangą –mini ekskavatorių, kuri būtina verslui pradėti. 3. Vykdyti numatytą veiklą visą kontrolės laikotarpį.   4. Pasiekti ir išlaikyti priežiūros rodiklius.

 

 

 

Estrėja Eglė Odinienė

Projektas "ESTRĖJOS EGLĖS ODINIENĖS MĖSOS PERDIRBIMO PRADŽIA"

Projekto vertė be PVM - 64 284,51 Eur

Paramos suma - 44999,00 Eur

     Projekto tikslas: įkurti mėsos perdirbimo verslą, sukurti  naują darbo vietą darbuotojui, gaminti naują produktą, naudojant inovatyvias technologijas, prisidedant prie įvairesnių paslaugų kūrimo, prie labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimosi kaime skatinat paslaugų srities veiklą, sukuriant papildomus pajamų šaltinius, gerinant gyvenimo kokybę sau ir aplinkiniams.

     Projekto uždaviniai: įkurti mėsos perdirbimo verslą ūkyje, sukuriant naują aukštesnės, geresnės kokybės produktą, įsigyti naują, modernią, inovatyvią įrangą, atlikti ūkinio pastato remontą  ir gerbūvio darbus,  įrengti mėsos perdirbimui ir laikymui pritaikytas patalpas, atlikti visas investicijas būtinas verslui pradėti.

 

 

 

UAB "Mittet"

Projektas "Tekstilės gaminių gamybos didinimas Skuodo rajono įmonėje UAB MITTET"

Projekto vertė be PVM - 71 693,66 Eur

Paramos suma - 35 846,83 Eur

Projekto tikslas: Padidinti UAB MITTET gaminamos produkcijos kiekius, padidinant daigstomų audinių asortimentą, daigstant audinius terminiu būdu.

Projekto uždaviniai:1.Įsigyti ir sumontuoti technologinį įrenginį. 2.Sukurti 1 darbo vietą ir  įdarbinti 1 darbuotoją tekstilės gaminių gamybos mašinų operatorius 3. Praplėsti eksporto ir pardavimų Lietuvoje rinkas.

 

 

 

Ūkininkas Zigmantas Odinas

Projektas "Z. ODINO INVESTICIJOS Į PAUKŠTIENOS GAMYBĄ"

Projekto vertė be PVM - 77074,60 Eur

Paramos suma - 45000,00 Eur

Projekto tikslas – atsižvelgiant į galimybes ir rinką, išvystyti paukštienos perdirbimo veiklą – įkurti efektyvią ir kryptingą paukštienos perdirbimo veiklą, didinti veiklos konkurencingumą kaimo vietovėje, investuojant į materialinės bazės susikūrimą, kas sudarys sąlygas gaminti ir teikti kokybišką produktą ne tiks Skuodo rajono gyventojams, bet ir kituose rajonuose gyvenantiems žmonėms, įstaigoms.

Projekto uždaviniai: įkurti paukštienos perdirbimo verslą ūkyje, taip sukuriant naują aukštesnės, geresnės kokybės produktą; įsigyti naują, modernią, inovatyvią įrangą, kuri būtina verslui pradėti: krovininis automobilis, ūkinio pastato kapitalinis remontas, įrengiant paukščių skerdyklą (paukštienos ruošimo cecho įrengimas, technologinės įrangos įrengimas), nuotekų sistemos įrengimas; vykdyti numatytą veiklą visą kontrolės laikotarpį; pasiekti ir išlaikyti priežiūros rodiklius.

 

 

 

 

Skuodo rajono Daukšių bendruomenė

Projektas "Renginių ciklas "Kaimo bendruomenių pavyzdys skatina jaunimo aktyvumą"

Projekto vertė su PVM - 5320,00 Eur

Paramos suma - 5054,00 Eur

Projekto tikslas – suorganizuoti renginių ciklą „Kaimo bendruomenių pavyzdys skatina jaunimo aktyvumą“, aktyvinant bei įtraukiant jaunimą ir jaunus žmones į veiklas, bendruomenių socialinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą, skatinant tapti bendruomenės dalimi, mažinant emigraciją bei taip išsaugant bendruomenių tradicijas ir jų išskirtinumą.
Projekto uždaviniai.
1. Suorganizuoti „Baltos staltiesės šventė“ Užluobės k. bendruomenėje;

2. Surengti vasaros šventę „Ant vasaros sparnų“ Daukšiuose;

3.Suorganizuoti vasaros sporto šventę D. Rūšupių kaime;

4.Surengti „Kraštiečių šventė“ Puodkaliuose;

5. Suorganizuoti „Cepelinų šventė“ Narvydžiuose;

6.Surengti „Moliūgų šventė“ Luknėse.

 

 

Šauklių kaimo bendruomenė

Projektas "Maitinimo paslaugų teikimas Šauklių kaimo bendruomenėje"

Projekto vertė be PVM - 46 082,54 Eur

Paramos suma - 43 778,42 Eur

Projekto tikslas: Pradėti vystyti verslumą Šauklių kaimo bendruomenėje, teikiant suplanuotas paslaugas

Bendruomenė įsigys profesionalę virtuvės įrangą  ir pradės vystyti maitinimo paslaugų bendruomeninį verslumą, sukurs ir išlaikys 1 darbo vietą kaime. Maitinimas bus teikiamas bendruomenės patalpose su galimybe užsisakyti maistą išsinešimui. Vėliau planuojama teikti išvažiuojamojo maitinimo paslaugas

Projekto uždaviniai : a) įsigyti būtiną virtuvės įrangą ir buitinę techniką, suplanuotoms paslaugoms teikti; b) įdarbinti darbuotoją ir pradėti teikti verslo plane suplanuotas paslaugas

 

Barstyčių kaimų bendruomenė

Projektas „Per amatus ir tradicijas į bendrystę“

Projekto vertė su PVM - 7 138,32 Eur

Paramos suma - 6781,41 Eur.

Projekto tikslas: išsaugant tradicinių švenčių papročius didinti kaimo žmonių socialinį, kultūrinį ir visuomeninį potencialą
Projekto uždaviniai :
a) suorganizuoti tradicinę vasaros šventę;

 b) surengti žygį pėsčiomis  po Barstyčių apylinkes;

 c) organizuoti  edukacinį užsiėmimą Kalėdinio vainiko gamybai;

d) suorganizuoti meno terapijos edukaciją;

e) surengti projekto aptarimo vakaronę.

       3. Bus suorganizuotos penkios skirtingos veiklos : tradicinė  vasaros  šventė, vykstanti Šv. Antano atlaidų metu, birželio mėn., žygis pėsčiomis po Barstyčių apylinkes, meno terapijos edukacija, Kalėdinio vainiko gamybos edukacija, projekto aptarimo vakaronė.         Projekto veiklos prisidės prie  jaunų žmonių gyvenimo kokybės gerinimo,  bus sudaryta galimybė aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį,  puoselėti tradicijas ir papročius, projekto veiklos prisidės  prie bendruomeniškumo ugdymo, socialinio ir kultūrinio potencialo didinimo. Projekto veiklos orientuotos į jaunus, 14-40 m. bendruomenės gyventojus, projekto veiklose galės  dalyvauti  visi kaimo gyventojai.

        4. Projektas įgyvendinamas su dviem partneriais:  Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė  mokykla padės konsultacijomis  viešųjų pirkimų klausimais ir finansų tvarkymu; Skuodo  rajono Barstyčių vaikų globos namai  nemokamai suteiks  patalpas su visa reikalinga įranga edukacijoms ir praktiniam užsiėmimui. 

 

 

 

ASOCIACIJA „AUKIME“

Projektas "INICIATYVIOS IR VERSLIOS BENDRUOMENĖS UGDYMAS"

Projekto vertė su PVM - 15378,70 Eur

Paramos suma - 12303,00 Eur

Projekto tikslas: aktyvinti jaunus žmones skatinti imtis iniciatyvų bendroms veikloms bei verslo kūrimui.

Projekto uždaviniai.

a) suorganizuoti motyvacinį seminarą;

b) įsigyti mobilią viešųjų paslaugų stotelę;

c) suorganizuoti treniruotes su baidarėmis ir irklentėmis.

Laukiamas rezultatas – projekto veiklos prisidės prie kaimo gyvenimo kokybės gerinimo, bendruomeniškumo ugdymo, skatins kaimo žmonių verslumą ir iniciatyvumą. Projekto veiklos motyvuos priimti sprendimus, siekti savo tikslų. Tik aktyvus ir motyvuotas žmogus gali drąsiai imtis naujos veiklos ir nebijoti iššūkių. Projekto įgyvendinimo metu numatyta skirtingų veiklų, kuriose galės dalyvauti visi jauni kaimo gyventojai.

Projektas įgyvendinamas su 2 partneriais: Skuodo rajono savivaldybės administracija ir Respublikinis V. Into akmenų muziejus.

      

 

Ūkininkas Petras Savickas

Projektas "PETRO SAVICKO MĖSOS GAMYBOS VERSLO PLĖTRA"

Projekto vertė be PVM 62852,80 Eur

Paramos suma 43997,00 Eur

Projekto tikslas: atsižvelgiant į galimybes ir rinką, išvystyti mėsos perdirbimo veiklą – įkurti efektyvią ir kryptingą mėsos perdirbimo veiklą, didinti veiklos konkurencingumą kaimo vietovėje, investuojant į materialinės bazės susikūrimą, kas sudarys sąlygas gaminti ir tiekti kokybišką produktą Skuodo rajono gyventojams, maistą gaminančioms įstaigoms.

Projekto uždaviniai.

a)      Įkurti mėsos perdirbimo verslą ūkyje, taip sukuriant naują aukštesnės, geresnės kokybės produktą (EVRK 10.11);

b)      Įsigyti naują modernią, inovatyvią įrangą, kuri būtina verslui pradėti (krovininis automobilis ir pagalbinio ūkinio pastato kapitalinis remontas t.y. skerdyklos įrengimas);

c)      Vykdyti numatytą veiklą visą kontrolės laikotarpį;

d)     Pasiekti ir išlaikyti priežiūros rodiklius.

 

 

 

 

Asociacija "Tapalis"

Projektas "Atgal į gamtą"

Projekto vertė be PVM - 46 817,19 Eur

Paramos suma - 44 476,00 Eur.

Projekto tikslas. Skatinti žmonių poilsį gamtos ramybėje

Projekto uždaviniai: infrastruktūros sutvarkymas;

                              darbo vietos įkūrimas;

                               tinkamas verslo plano įgyvendinimas, nusimatytų rodiklių pasiekimas.

 

 

 

Apuolės bendruomenės centras

Projektas "Ateitis - jaunimo rankose"

Projekto vertė su PVM 7612,79 Eur

Paramos suma - 7232,16 Eur.

Projekto tikslas: skatinti jaunimo ir jaunų žmonių verslumą ir iniciatyvumą per švietėjiškas, pažintines, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio veiklas, integruojant į bendruomenės socialinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą.

Projekto uždaviniai.

 a) suorganizuoti konferenciją „Bendradarbiavimas ir verslumas. Teorija ir praktika“;

b) suorganizuoti 3 patirtines – pažintines išvykas (Zarasai – „Medaus namai“, įmonė „Emerta“, vaistažolių sodyba „Bubilas“; Mažeikiai – UAB „Stepono baldai“, Ukrinų kaimo bendruomenė; Telšiai – Činskių avininkystės ūkis, „Gaudkalnio kitoks ūkis“;

c) suorganizuoti 10 sveikos gyvensenos užsiėmimų;

d) suorganizuoti 3 aktyvaus poilsio veiklas;

e) suorganizuoti konferenciją „Šiuolaikinė rinkodara ir kaip sėkmingai ją taikyti praktikoje“.

     

 

 

 

Mosėdžio moterų asociacija "Ognelė"

Projektas "Su tradicijomis iš praeities - šiandien ir rytoj"

Projekto vertė su PVM - 10169,60 Eur

Paramos suma - 9661,12

Projekto tikslas - išsaugoti Skuodo rajono gyventojų kultūros savitumą ir tradicijas, organizuojant tam skirtas veiklas.

Projekto uždaviniai: suoganizuoti forumą - diskusiją, skirtą išsaugoti kultūros savitumui;

                              suorganizuoti edukacinį renginį, skirtą išsaugoti kultūros savitumą ir vietos tradicijas;

                              suorganizuoti tris tradicinius renginius, skirtus išsaugoti kultūros savitumą ir vietos tradicijas.

 

 

Skuodo savišvietos klubas

Projektas "Jaunimo verslumo gebėjimų ugdymas"

Projekto vertė su PVM - 9448,05 Eur.

Paramos suma - 8975,65 Eur.

Projekto tikslas: Ugdyti kaimo jaunimo verslumo gebėjimus.

Projekto uždaviniai.

a) motyvuoti kaimo jaunimą dalyvauti verslumo gebėjimų ugdymo užsiėmimuose;

b) Parengti verslumo gebėjimo ugdymo programą;

c) Organizuoti verslumo gebėjimų ugdymo užsiėmimus;

d) Organizuoti įvairias išvykas, padėsiančias ugdyti verslumo gebėjimus (MMB muges Klaipėdoje ir Vilniuje, parodos „Switch“ ir „Mita“, Tauragės technologijų parkas, Šiaulių verlo inkubatorius, UAB „Mars Lietuva“, UAB „Mažeikių rugelis).

Laukiamas rezultatas – bus surengta ne mažiau kaip 17 veiklų, kuriose dalyvaus ne mažiau kaip 20 jaunų asmenų.

Projektas įgyvendinamas su 2 partneriais: Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija ir asociacija „Aukime“.

 

 

 

Šauklių kaimo bendruomenė

Projektas "Tradicijų puoselėjimas bei sveikos gyvensenos skatinimas Šaukliuose"

Projekto vertė su PVM - 8 990,00 Eur

Paramos suma - 8540,50 Eur.

Bendruomenės pagrindiniai tikslai-skatinti kultūringą laisvalaikio  praleidimą, sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsį bei puoselėti tradicijas. Kiekvienais metais  organizuojamos tradicinės šventės – Motinos dienos šventė organizuojama gegužės mėn., pirmąjį rugpjūčio šeštadienį - Sūrių šventė, gruodžio mėn. –Vaikučių Kalėdų šventė.

         Motinos dienos šventei  vietos jaunimas ir vaikai surengs pasirodymus, bus teikiamos dovanos ir gėlės, vyks koncertas skirtas mamoms.

         Skatinant vietos gyventojų sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsį bendruomenėje bus organizuojami sportiniai užsiėmimai, kurie vyks 8 mėn. po 1 kartą per savaitę, iš viso 33 užsiėmimai, 1 užsiėmimo metu dalyvaus 10 asmenų.

       Tradicinė Sūrių šventė, kurios metu  vyks sūrių, pagamintų iš partnerių ūkininkų patiekto pieno, degustacijos, vyks sūrių gamybos demonstravimas, loterija ir įvairūs atrakcionai, koncertas.

        Jauniesiems bendruomenės nariams  suorganizuotoje „Vaikučių Kalėdų“ šventėje apsilankys Kalėdų senelis su dovanomis ir žaidimais, susirinkusieji rodys šventei paruoštas programas, mėgausis bendravimu ir užkandžiais.

      Projekto pradžia planuojama 2020-ais metais,  Gegužės mėn. vyks  Tradicinė šventė -Motinos dienos šventė. Sūrių šventė ir Vaikučių Kalėdos bus organizuojamos 2020-ais ir 2021 –ais metais.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis -21 mėn.

Projekto tikslas – Puoselėti Šauklių k. kultūrinį gyvenimą bei skatinti vietos gyventojų sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsį.

      Projekto uždaviniai:

1.Suorganizuoti Motinos dienos šventes 2020 m. ir 2021 m.;

2.Surganizuoti sportinius užsiėmimus  vietos gyventojams - 33 užsiėmimai (vyks 8 mėn. po 1užsiėmimą per savaitę);

3.Suorganzuoti Sūrių šventę 2020m. ir 2021m.;

4.Surengti „Vaikučių Kalėdos“ šventę 2020m. ir 2021m.

     Laukiami rezultatai: kiekybiniai - suorganizuoti 6 renginiai, kuriuose dalyvaus apie 500 dalyvių,  suorganizuoti 33 sportiniai užsiėmimai, kiekviename užsiėmime dalyvaus po 10 dalyvių; kokybiniai – puoselėjamos ir išsaugomos kaimo tradicijos, didinamas socialinis, kultūrinis ir visuomeninis Šauklių kaimo bei rajono potencialas..

    Projektas įgyvendinamas su  3 partneriais. Partneris Julijona Baužys tieks pieną sūriams gaminti Sūrių šventės  metu, partnerė Dalia Apulskienė dovanos 20 pakelių  vaistažolių-arbatos rinkinių,  Sūrių šventės koncerto atlikėjams suteiks patalpas apsistojimui ir persirengimui, partneris MB „Mindaugo skulptūros“ padovanos  6 vnt. rankų darbo akmenines skulptūras.

 

 

 

KVIETIMAS

Paskelbta 2021-04-21

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2021 m. balandžio 28 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 179 „Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-04-21

KVIETIMAS

Paskelbta 2021-04-20

Visuotinis narių susirinkimas


Gerbiami VVG nariai,

 

 informuojame, kad 2021 m. balandžio 28 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu, naudojant ZOOM programą, vyks  Skuodo vietos veiklos grupės  visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas. 

Kviečiame dalyvauti.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-04-20

KVIETIMAS

Paskelbta 2021-03-31

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2021 m. balandžio 8 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 179 „Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-03-31

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-03-30

Kvietimo Nr. 22 rezultatai


2021 m. kovo 29 d. baigėsi kvietimas Nr. 22 teikti vietos projekto paraiškas. Kvietimo metu gautos 5 vietos projektų paraiškos, kurių bendra prašoma paramos suma 304250,32 Eur. 

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-03-30

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-03-30

Kvietimo Nr. 22 rezultatai


2021 m. kovo 29 d. baigėsi kvietimas Nr. 22 teikti vietos projekto paraiškas. Kvietimo metu gautos 5 vietos projektų paraiškos, kurių bendra prašoma paramos suma 304250,32 Eur. 

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-03-30