Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. balandžio 15 d. 8val. iki 2024 m. gegužės 20 d. 12 val.

Vietos projektų, įgyvendinamų Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8cdd3cd032b611ee9de9e7e0fd363afc/asr

Socialinio ir bendruomeninio verslo vykdymo bei viešųjų paslaugų perdavimo gairės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9fa16c6081ee11eea5a28c81c82193a8

Projektų inovatyvumo vertinimo metodika https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fc669af2ca8411ed9b3c9397e1236c2a?jfwid=fhhu5mmk9

SUTEIKTOS PARAMOS iš EŽŪFKP LĖŠŲ PAGAL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ STRATEGINĮ PLANĄ VIEŠINIMO TAISYKLĖS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d1d33d20d00111ed9b3c9397e1236c2a?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=735a294d-6fa5-4840-ad4e-6721ff10eade

ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS IR LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 M. STRATEGINIO PLANO PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLĖS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ec1d84f0182d11e4988dd8c7447f8ac5/VvlFPVEGXV

PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ STRATEGINIO PLANO INTERVENCINES PRIEMONES, RODIKLIO „NAUJOS DARBO VIETOS SUKŪRIMAS IR IŠLAIKYMAS“ PASIEKIMO VERTINIMO METODIKA https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/03c973c09d7211ed8df094f359a60216

PROJEKTO VYKDYTOJO, PRETENDUOJANČIO GAUTI PARAMĄ IŠ EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI, PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PIRKIMO TAISYKLĖS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a24be8795efb11ee8e3cc6ee348ebf6d/asr

 

KVIETIMAS

PARAIŠKA

VERSLO PLANAS

 

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO DEKLARACIJA

 

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-07-09

Valdybos posėdis


VVG valdybos narius kviečiame dalyvauti valdybos posėdyje, kuris vyks 2024-07-16, 10.30 val. nuotoliniu būdu.

Darbotvarkė:

1.Dėl Kvietimo Nr.3 dokumentacijos patvirtinimo.


Kvietimas Nr. 3 pagal „Skuodo vietos veiklos grupės 2024 – 2029 metų vietos plėtros strategiją“
Priemonė „ Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse“, kodas

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-07-09

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-07-08

Valdybos posėdis


Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!

 2024 m. liepos  16 d. (antradienį), 10.00 val.  kviečiamas  VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu (teams)

 Skuodo  vietos  veiklos grupės 2024 m. liepos 16d. valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdžio Nr. PAK-4

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-07-08

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-06-26

Valdybos posėdis


Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!
 2024 m.liepos 2 d., 13  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Skuodo VVG 2024 m. liepos 2 d. valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdžio
Nr. PAK-3 darbotvarkė:

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-06-26

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-05-07

Valdybos posėdis


Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!
2024 m. gegužės 15 d., 10.00 val. kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu (teams).

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo;
2. Dėl Daivos Domarkienės vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-EURI-6A-D-33-1-2024 „Verslo pradžia

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-05-07

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-05-07

Valdybos posėdis


Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!
2024 m. gegužės 15 d., 10.00 val. kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu (teams).

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo;
2. Dėl Daivos Domarkienės vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-EURI-6A-D-33-1-2024 „Verslo pradžia

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-05-07