Skuodo rajono Užluobės kaimo bendruomenė

Projektas „Viešosios erdvės sutvarkymas Užluobės kaime“

Bendra vietos projekto vertė (su PVM) 45 437,99 Eur

Paramos suma 36 350,00 Eur

Projekto tikslas Sutvarkyti ir atnaujinti Mažųjų Rūšupių kaime, šalia bendruomenės namų esančią viešąją erdvę ir pritaikyti ją krašto gyventojų patogiam, saugiam, tikslingam veiklų vykdymui bei palankios socialinės aplinkos kūrimui.

Projekto veikla:

 Projekto metu numatomi šie darbai: senų laipų į bendruomenės namus atnaujinimas, sutvarkomas virš laiptų esantis stogelis, įrengiami metaliniai turėklai bei apšvietimas, atnaujinami esami prastos būklės takai betoninių trinkelių danga bei sumontuoti mediniai lauko suoleliai, įrengta nedidelė sporto zoną su stacionariais lauko treniruokliais bei tinklinio aikštele. Atlikus visus planuojamus darbus viešoji erdvė būtų pritaikyta bendruomenės narių poreikiams tenkinti-sporto zonoje jaunimas ir vaikai aktyviai leis laisvalaikį,  bus sudaryta galimybė propaguoti  sveiką gyvenimo būdą, organizuoti sporto renginius, šventes ir varžybas. Projekto partneriai įsipareigojo – Skuodo rajono kultūros ir  sporto centras organizuos sporto varžybas tarp kaimų, skirs trenerį, kuris praves mokymus, kaip taisyklingai naudotis treniruokliais ir žaisti tinklinį, Skuodo meno mokykla surengs koncertą, Skuodo atviras jaunimo centras surengs sporto šventę jaunimui ir mažiesiems kaimo gyventojams

       Viešosios erdvės sutvarkymas : takų įrengimas: senos dangos išardymas (3,55 m2), takų įrengimas (3,55m2), laiptų (1 vnt.) įrengimo darbai, lauko stacionarių treniruoklių (3vnt) įsigijimas, sumontavimas ir įbetonavimas, medinių suoliukų(4 vnt) įsigijimas, sumontavimas ir įbetonavimas, tinklinio aikštelės įrengimas, tinklo pakabinimas ir tinklinio kamuolys (1 vnt), apšvietimo įrengimas (2 vnt).

Sutvarkytoje viešojoje erdvėje bus vykdoma laisvalaikio užimtumo, sporto renginių ir įvairių švenčių organizavimo veikla

 Paraiškoje   įnašas natūra (nemokamas savanoriškas darbas) atitinka patvirtintame FSA ir VP administravimo taisyklėse nurodytiems nuosavo indėlio išlaidų tinkamumo reikalavimams. Bus dirbama 280 valandų, vieno savanorio 1 val. darbo vertė 5,06 Eur , bus  padaryta darbų  už 1420,86 Eur. Savanoriško darbo metu bus atlikti šie darbai: Statybinių atliekų krovimas, išvežimas (2t), senos žolės pjovimas, grėbimas, šiukšlių rinkimas ir utilizavimas (0,20 ha), žemės lyginimas rankiniu būdu, žemės grėbimas, naujos žolės ir augalų bei medžių sodinimas(0,20 ha).Kaina už lygiavertės apimties darbą pagrįsta komerciniais pasiūlymais -1420,86 Eur.

Projektas įgyvendinamas  Mokyklos g.2, Mažųjų Rūšupių k., Skuodo sen. Skuodo r. savivaldybė

 

Projekto uždaviniai:

1.Parengti paraišką  ir su ja susijusius dokumentaciją;

2.Įtraukti bendruomenės narius į projekto rengimą ir įgyvendinimą;

3.Įgyvendinti projektą partnerystėje su kitais subjektais, dalyvaujančiais projekto rengime ir besinaudojančiais projekto rezultatais;

4.Viešųjų pirkimų būdu išrinkus rangovą, atlikti viešųjų erdvių sutvarkymo darbus;

5.Organizuoti savanoriškus darbus ir juos įgyvendinti;

6.Pildyti mokėjimo prašymus, ataskaitas;

7.Viešinti projektą

    

 

 

 

ŠAUKLIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ

Projektas „Laisvalaikio zonos įrengimas Šaukliuose“

Bendra vietos projekto vertė su PVM – 11 263,75 Eur

Paramos suma – 9 011,00 Eur

Projekto partneriai – Skuodo rajono savivaldybės administracija, Mosėdžio miestelio bendruomenė, asociacija „Krakių žiburiai“.

Projekto tikslas – Aktyvinti kaimo jaunimą, kuriant jiems patrauklią, naujovišką erdvę poilsio ir sporto veikloms, renginiams bei laisvalaikiui praleisti.

Projekto uždaviniai:

1.      Įrengti laisvalaikio erdvę Šauklių kaime;

2.      Užtikrinti veiklų įvairovę bendruomenės nariams ir aplinkinių kaimų bei seniūnijų gyventojams;

3.      Skatinti kaimo gyventojų fizinį aktyvumą ir aktyvų laisvalaikį.

 

     

 

 

Algimantas Šadeikis

Projektas „Paslaugų žemės ūkiui kūrimas“

Projekto tikslas – sukurti  inovatyvų Skuodo rajone paslaugų žemės ūkiui verslą, kuris prisidėtų prie gyvenimo kokybės gerinimo kaimo vietovėje.

Projekto uždaviniai:

1.      Įsigyti projekte numatytą techniką;

2.      Sukurti naują darbo vietą;

3.      Tinkamai įgyvendinti verslo planą ir pasiekti nusimatytus rodiklius.

Projekto veikla: Įsigijus inovatyvų teleskopinį krautuvą bus teikiamos paslaugos žemės ūkiui – pašarų pakrovimo, sukrovimo, grūdų, mėšlo krovimo darbai. Kadangi toks krautuvas yra manevringas, su juo galima dirbti labai mažose erdvėse, reikalui esant galima ir kitus padargus. Teikiamos paslaugos ruošiant medieną, atliekant kelių priežiūros darbus. Sukurtas 1 pilnas etatas, 1 darbo vieta.

Bendra projekto vertė be PVM 85000,00 Eur

Paramos suma 49132,00 Eur.

 

 

 

 

 

 

Mosėdžio moterų asociacija „Ognelės“

Projektas „ŽIEDAI VACLOVUI INTUI – ŽIEDAI MOSĖDŽIUI“

Akmenų muziejaus įkūrėjas Vaclovas Intas visą gyvenimą atidavė Mosėdžio akmenų muziejaus kūrimui, gyvenamosios aplinkos puoselėjimui, gražinimui. Stengėsi kuo įvairesnėmis atvežtinėmis gėlėmis ir augalais apsodinti viešąsias  miestelio erdves. Gyvenamosios aplinkos gražinimas V. Into dėka tapo neatsiejama daugumos Mosėdžio gyventojų gyvenimo dalimi. Mosėdžio moterų asociacija „Ognelė“ ėmėsi iniciatyvos išsaugoti ir propaguoti V. Into idėjas ir palikimą kiekvienais metais organizuodama renginį „Žiedai Vaclovui Intui – žiedai Mosėdžiui“, renginio tikslas - mosėdiškiams ir Mosėdžio svečiams priminti apie meilę gamtai, kaip svarbu ir smagu tvarkyti ir puošti gyvenamąją aplinką.

Bendra vietos projekto vertė, Eur (su PVM) 3720,34

Paramos suma, Eur 2976,27

Projekto tikslas - Puoselėti ir propaguoti Vaclovo Into sukurtus aplinkos tvarkymo ir meilės gamtai tradicijas.

Projekto uždaviniai:

1. Atsižvelgiant į V. Into palikimą ir ankstesnių renginių sukurtas tradicijas, parengti renginio scenarijų;

2. Puoselėjant V. Into sukurtas aplinkos tvarkymo tradicijas, surengti aplinkos tvarkymo talką jo sodyboje;

3. Suteikti projekto dalyviams žinių apie augalų komponavimą ir derinimą, populiarinti senovines lietuvių gėles;

4. Pristatyti visuomenei ankstesniu renginius (video medžiaga);

5. Surengti renginį „Žiedai Vaclovui Intui – žiedai Mosėdžiui“;

6. Parengti renginio e. metraštį ir išplatinti jį viešojoje erdvėje.

Projekto veikla:

Supažindinti projekto partnerius su istoriniu V. Into palikimu ir pareiškėjo veikla puoselėjant šį palikimą (2017 m. III ketvirtis),

Parengti renginio scenarijų (2017 m. III ketvirtis),

Suorganizuoti edukacinius puokščių komponavimo užsiėmimus (2017 m. III ketvirtis, 2018 m. II ketvirtis),

Paviešinti renginį (2018 m. II ketvirtis),

Surengti V. Into sodybos, kurioje vyks renginys, tvarkymo talką (2018 m. III ketvirtis)

Surengti renginį „Žiedai Vaclovui Intui – žiedai Mosėdžiui“  (2018 m. gegužė)

Organizuoti renginio aptarimą su partneriais ir parengti renginio e. metraštį (2018 m. birželis).

Šauklių bendruomenė - vietos floristikos seminarams parengimas, sutvarkymas po užsiėmimų, renginio dalyvių vaišinimas arbata, renginio viešinimas, V. Into sodybos tvarkymas prieš renginį, puokščių parodai darymas.

Šatraminių bendruomenė - vietos floristikos seminarams parengimas, sutvarkymas po užsiėmimų, koncertinio numerio renginiui parengimas, V. Into sodybos tvarkymas prieš renginį, puokščių parodai darymas, renginio viešinimas.

Daukšių bendruomenė - e. medžiagos apie ankstesnius renginius demonstravimo organizavimas, renginio koncertinės dalies organizavimas, V. Into sodybos tvarkymo darbai prieš renginį, puokščių parodai darymas, renginio fotografavimas, filmavimas.

Rukų bendruomenė - vietos floristikos seminarams parengimas, sutvarkymas po užsiėmimų, koncertinio numerio renginiui parengimas, renginio viešinimas, V. Into sodybos tvarkymas prieš renginį, puokščių parodai darymas.

Asociacija „Krakių žiburiai“ - vietos floristikos seminarams parengimas, sutvarkymas po užsiėmimų; šiukšlių ir žolės išvežimo tvarkant V. Into sodybą prieš renginį organizavimas, renginio viešinimas, puokščių parodai darymas.

Mosėdžio miestelio bendruomenė - floristikos seminarų organizavimas (grafiko sudarymas, dalyvių informavimas), svečių priėmimas šventės metu, renginio viešinimas, V. Into sodybos prieš šventę tvarkymas, puokščių parodai darymas.

Planuojami projekto rezultatai:

1.      Suorganizuoti edukaciniai floristiniai užsiėmimai 48 val.

2.      Aplinkos tvarkymo talka.

3.      Suorganizuotas renginys „Žiedai Vaclovui Intui – žiedai Mosėdžiui“.

4.      E. metraščio parengimas ir išplatinimas viešojoje erdvėje.

 

KVIETIMAS

Paskelbta 2021-01-12

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2021 m. sausio  20 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“posėdis vyks nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-01-12

INFORMACIJA

Paskelbta 2020-12-23

Kvietimas Nr. 21


Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 29 d. kvietimo Nr. 21 paraiškos bus priimamos 8-12 val. Skuodo VVG būstinėje Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k., Skuodo r.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-12-23

SKELBIMAS

Paskelbta 2020-11-14

Skelbiamas kvietimas Nr. 21


2020 m. lapkričio 23 d. skelbiame kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr.21 pagal Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui” (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.) ir 2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio perdirbimui ir

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-11-14

KVIETIMAS

Paskelbta 2020-11-11

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2020 m. lapkričio  18 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“posėdis vyks nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-11-11

KVIETIMAS

Paskelbta 2020-11-11

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2020 m. lapkričio  18 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“posėdis vyks nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-11-11