Nausėdų kaimo bendruomenė

Projektas "Viešosios erdvės sutvarkymas Nausėduose"

Bendra vietos projekto vertė su PVM - 34 376,74 Eur

Paramos suma - 27 501,39 Eur

Projekto tikslas – gerinti Nausėdų kaimo bendruomenės ir aplinkinių kaimų gyventojų gyvenimo kokybę, įrengiant sporto aikštyną, kuriame visų amžiaus grupių asmenys aktyviai leis laiką žaisdami krepšinį, vykdys renginius, varžybas ir kitas veiklas.

Projekto uždaviniai:

1.      Parengti paraišką ir su ja susijusią dokumentacija;

2.      Įgyvendinti projektą  partnerystėje su projekto partneriais;

3.      Projekto metu gerinti Nausėdų kaimo bendruomenės ir aplinkinių kaimų gyventojų užimtumą ir gyvenimo kokybę;

4.      Įrengti pusinę krepšinio aikštelę, suoliukus ir šiukšliadėžes;

5.      Įrengti vaikų žaidimo zoną;

6.      Pildyti mokėjimo prašymus ir ataskaitas;

7.      Viešinti projektą.

Laukiami rezultatai –sutvarkyta viešoji erdvė (investuojama į žemės sklypą Nr.4400-2994-6085 2014-07-16 Panaudos sutartis Nr. 15SUN-(14.15.56) sudaryta su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyriumi, 2018-04-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 15SUN-19-(14.15.59) : įrengta moderni pusinė krepšinio aikštelė su kokybiška plastikine danga, pastatyti du suoliukai, dvi šiukšliadėžės, įrengta vaikų žaidimo zona su suktuku (karusele) ir spyruokliniu šokliuku,  įrengta 65m2 vejos. Investuojama į valstybinę žemę Įrengta sporto aikštelė ir vaikų žaidimo zona  taps  gyventojų traukos centru bendravimui, aktyvaus laisvalaikio leidimui. Sutvarkytoje erdvėje galės vykti įvairūs bendruomenės organizuojami renginiai bei mugės.

Bus suorganizuota projekto pristatymo šventė su koncertu ir sporto varžybomis. Sukurta funkcionali ir reprezentatyvi viešoji erdvė skatins jaunimą ir visus kaimo gyventojus įsitraukti į aktyvesnę sportinę ir kultūrinę veiklas. Tai bus  puiki  vieta kitoms bendruomenės narių iniciatyvoms įgyvendinti. Sutvarkyta viešoji erdvė kurs palankią aplinką socialinei ir ekonominei veiklai vystytis, skatins užsiimti sveikesniu aktyviu laisvalaikiu, įtrauks į naujas veiklas Nausėdų ir aplinkinių kaimų gyventojus, sudarys sąlygas laiką leisti kartu su šeima.

Projekto partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija ir Vižančių kaimo bendruomenė.

 

 

 

ŠATRAMINIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ

Projektas "Sporto aikštyno įrengimas Šatraminių kaime"

Bendra vietos projekto vertė su PVM - 34 797,76 Eur

Paramos suma - 27 838,21 Eur

Projekto tikslas – sutvarkyti ir atnaujinti Šatraminių bendruomenėje esančią viešąją erdvę, įrenginat pusinę krepšinio aikštelę, tinklinio aikštelę pritaikant ją krašto gyventojų patogiam, tikslingam, aktyvaus laisvalaikio praleidimui bei palankios socialinės aplinkos kūrimui. Taip pat projekto metu bus įrengiami keli suoliukai ir šiukšlių dėžės.

Projekto uždaviniai:

1.      Parengti paraišką ir su ja susijusią dokumentacija;

2.      Įgyvendinti projektą  partnerystėje su projekto partneriais;

3.      Viešųjų pirkimų būdu išrinkus rangovą, atlikti pusinės krepšinio aikštelės, tinklinio aikštelės, suoliukų ir šiukšlių dėžių įrengimo darbus;

4.      Pildyti mokėjimo prašymus ir ataskaitas;

5.      Viešinti projektą.

Laukiami rezultatai – įrengta pusinė krepšinio aikštelė su plastikine danga, tinklinio aikštelė, pastatyti 3 lauko suoliukai ir šiukšliadėžė. Sutvarkyta Šatraminių kaimo viešoji erdvė, pagerinta gyvenimo kokybė Šatraminių kaime, sukurta sporto ir laisvalaikio zona, kuri padės puoselėti Šatraminių ir aplinkinių kaimo vietovių gyventojų aktyvų sportinį ir kultūrinį gyvenimą bei kurs palankią socialinę aplinką.

Bus suorganizuota įgyvendinto projekto rezultatų pristatymo šventė vietos gyventojams ir aplinkinių bendruomenių bei kaimų gyventojams.

Projektas įgyvendinamas žemės sklype unikalus Nr. 4400-2685-5407, esančiame Šatraminių kaime, Skuodo rajone, valdomame panaudos būdu. Žemės sklypo panaudos davėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyrius.

Projekto partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija, Šauklių kaimo bendruomenė, Mosėdžio miestelio bendruomenė.

 

 

KRISTINA ŽYGIENĖ

Projektas "Kepyklėlės įsteigimas ir susijusių paslaugų teikimas"

Bendra vietos projekto vertė be PVM - 58619,59 Eur

Paramos suma - 41003,00 Eur

Projekto tikslas - įsteigti privačią kepyklėlę ir išvystyti su šia veikla susijusias pasaugas.

Projekto uždaviniai:

1. Ūkio būdu pastatyti ir įrengti pastatą, kuriame bus įrengta kepyklėlė;

2. Nupirkti ir sumontuoti kepyklėlei reikalingą įrangą;

3. Nupirkti gamybai reikalingą inventorių ir medžiagas.

 

 

 

 

ASOCIACIJA „SVAJONĖS PASAGA“

Projektas "žirgas ir aš"

Bendra vietos projekto vertė su PVM - 13377,81 Eur

Paramos suma - 12708,92 Eur

Projekto tikslas - Sudaryti galimybę Skuodo rajono vaikams, jaunimui bendrauti su žemaitukų veislės žirgais, išmokti jais rūpintis, patirti jodinėjimo džiaugsmą. Žirgų pagalba augti, bręsti sveikiems fiziškai ir psichologiškai.

 Projekto uždaviniai:

1.Surinkti tikslinę vaikų ir jaunimo grupę. 2.Vesti treniruotes.

3.Formuoti jojimo bei žirgo perpratimo įgūdžius.

4.Ugdyti asmeninę kantrybę, ištvermę, ryžtą.

5.Suteikti žirgo priežiūros žinių ir ugdyti priežiūros įpročius.

6.Supažindinti su žirgo sveikatos pradžiamoksliu.

Projekto veikla:

1. Renkant tikslinę grupę, būtų pakviesti visi norintys. Visiems būtų suteikta galimybė susipažinti su žirgais ir, sėdus į balną, paprasta žingine pajoti. Tie, kurie parodys iniciatyvą, ryžtą lankyti treniruotes, įgyti žinių bei patirties – taps projekto dalyviais.

2. Užsiėmimai planuojami tris kartus per savaitę po tris valandas. Darbas būtų vykdomas projekto dalyvius paskirstant grupėmis, kad stebėtų vieni kitus ir mokytųsi iš pasiekimų arba klaidų.

3. Užsiėmimų dalys:

a) pradžia - bendravimas su žirgu, žirgo elgsenos perpratimas, balnojimo įgūdžių formavimas ir kaupimas;

b) jodinėjimo treniruotė - žirgo valdymas, specialios komandos, žirgo reakcijos į komandas suvokimas, raitėlio laikysenos įgūdžių formavimas;

c) po treniruotės – nubalnojimas, pagirdymas, pašėrimas, žinių suteikimas apie žirgo sveikatą.

4. Jauniesiems raitėliams įgijus jodinėjimo pagrindų, planuojami raitieji žygiai. Jų metu būtų siekiama ugdyti kantrybę, ištvermę, fizinį pajėgumą, budrumą, pagalbą vieni kitiems. Žygius pirmiausia norima organizuojami į kaimus, kuriuose gyventų ir projekto dalyviai.

5. Žygių maršrutai driegtųsi aplankant istorinius, gamtovaizdžio paminklus, susipažįstant su jų kilme, istorija, susitinkant su vietos kraštotyrininkais.

6.Projekto metu planuojami 5 didesni renginiai. Jie vyks:

a) Didžiuosiuose ir Mažuosiuose Rušupiuose; b) Apuolėje ir Kaukuolikuose;

c) Lenkimuose;

d) Narvydžiuose;

e) Ylakiuose.

Šiuose kaimuose ir gyvenvietėse jaunieji raitėliai dalyvaus vietos švenčių, festivalių, atlaidų programose.

 

 

 

 

ASOCIACIJA „ŠUOLIS TOLYN“

Projektas "Jaunimo ir jaunų žmonių aktyvaus laisvalaikio skatinimas Skuodo rajone"

Bendra vietos projekto vertė su PVM - 10348,30 Eur

Paramos suma - 8278,64 Eur

Projekto tikslas - skatinti turiningą ir sveiką jaunimo bei jaunų šeimų gyvenimą, mažinti emigraciją iš kaimo, didinti socialinį , kultūrinį ir visuomeninį gyventojų potencialą Skuodo rajono savivaldybėje.

Projekto uždaviniai:

1.      Organizuoti praktikavimąsi su Kangoo Jumps batais;

2.      Organizuoti vaikams nuo 5-16 metų aktyvų laisvalaikį ant pripučiamų batutų;

3.      Dalyvauti Skuodo rajono kaimų organizuojamose šventėse;

4.      Planuojama organizuoti Ylakių, Mosėdžio miestelių, darželio arba mokyklos vaikams sporto šventę.

  

 

 

ASOCIACIJA "AUKIME"

Projektas "MOSĖDŽIO SENIŪNIJOS JAUNIMO IR JAUNŲ ŠEIMŲ AKTYVINIMO SKATINIMAS"

Bendra vietos projekto vertė su PVM - 12436,59 Eur.

Paramos suma - 11814,76 Eur.

Projekto partneris - Mosėdžio gimnazija.

Projekto tikslas – aktyvinti Mosėdžio seniūnijos jaunimą ir jaunas šeimas, įtraukiant į bendruomenės socialinį ir kultūrinį gyvenimą.

Projekto uždaviniai:

1.      Suorganizuoti futbolo ir krepšinio varžybas;

2.      Surengti šeimų savaitgalius;

3.      Organizuoti treniruotes su irklentėmis;

4.      Suorganizuoti išvyką į pramogų parką;

5.      Surengti vasaros sporto šventę.

Laukiami rezultatai – visi kaimo gyventojai iki 29 metų turės galimybę dalyvauti veiklose. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įvairių veiklų, kad jaunimas galėtų pasirinkti ir dalyvauti tose veiklose, kuri jam įdomi, naudinga, patraukli ar atitinka jo poreikius. Projekto veiklos prisidės prie kaimo jaunimo aktyvinimo skatinimo, sveikos gyvensenos propagavimo. Jaunos šeimos turės galimybę daugiau laiko pabūti kartu, kartu turiningai leisti laisvalaikį. Kaimo jaunimas jausis reikalingas, įvertintas, taps aktyvesni ir sieks ieškoti naujų ir visiems priimtinų veiklų, drąsiau reikš savo nuomonę, imsis iniciatyvų. Bendruomenės narių veiklumas, gyventojų tarpusavio bendravimas, sveikos gyvensenos propagavimas, bendros veiklos padės spręsti vaikų ir jaunimo užimtumo, žalingų įpročių ir šeimų stiprinimo, poilsio organizavimo bei kitas socialines ir kultūrines problemas kaime.

 

 

 

ASOCIACIJA „KRAKIŲ ŽIBURIAI“

Projektas „Viešosios erdvės prie „Krakių žiburiai“ bendruomenės namų sutvarkymas“

Bendra vietos projekto vertė su PVM – 20 313,25 Eur

Paramos suma – 16251,00 Eur

Projekto partneriai – Skuodo rajono savivaldybės administracija, Skuodo rajono Rukų kaimo bendruomenė, Skuodo rajono Daukšių bendruomenė, Skuodo rajono Šauklių bendruomenė.

Projekto tikslas- sukurti patrauklias sąlygas kaimo gyventojų aktyviam ir turiningam poilsiui.

Projekto metu planuojama sutvarkyti viešąją erdvę prie bendruomenės namų, kad ji būtų tinkama  turiningam bendruomenės narių poilsiui: atnaujinama tinklinio aikštelė, įrengiami keli apšvietimo prožektoriai – prie sporto aikštelių, pavėsinės – estrados (kaimo žmonės dienomis užimti, todėl dažniausiai renkasi vakarais), takeliai (teritorija gana šlapia, gruntas molingas, todėl po lietaus ilgokai būna šlapia, molis limpa prie kojų, tai sukelia daug nepatogumų), suolai prie pavėsinės – estrados, sporto aikštelių, lauko treniruokliai, vaikų žaidimo įrenginiai, stacionari lauko grilinė, išraunama gyvatvorė, nupjaunami pavojų keliantys medžiai. Projekto idėją pasiūlė bendruomenės nariai visuotinio susirinkimo metu. Vėliau idėja buvo pateikta svarstymui Facebook paskyroje.  Sutvarkyta viešoji erdvė prisidės prie sveiko gyvenimo būdo propagavimo.

Projekto uždaviniai:

1.      Parengti viešosios erdvės sutvarkymo koncepciją ir sąmatą;

2.      Suburti savanorių komandą projekto įgyvendinimui;

3.      Organizuoti viešosios erdvės prie bendruomenės namų tvarkymo darbus;

4.      Sutvarkyti viešąją erdvę;

5.      Parengti projekto įgyvendinimo ataskaitas.

   

 

 

 

ASOCIACIJA „KRAKIŲ ŽIBURIAI“

Projektas „Turiningas bendruomenės šeimų laisvalaikis“

Bendra vietos projekto vertė, Eur (su PVM) - 6986,32 Eur.

Paramos suma - 6637,00Eur.

Projekto tikslas - Skatinti turiningą ir sveiką bendruomenės šeimų gyvenimą bei puoselėti kaimo tradicines šventes.

 

Asociacija „Krakių žiburiai“ yra aktyvi ir veikli bendruomenė. Šios bendruomenės teritorijoje nėra jokios įstaigos (kultūros centro, bibliotekos, seniūnijos, mokyklos ir pan.), todėl bendruomenė pati rūpinasi savo gyventojų užimtumu, pramogomis bei veiklomis.

Pastaruoju metu bendruomenėje labai aktuali tema yra vaikų užimtumas.  Tai labiausiai pastebima vasarą, kai vaikai nelanko mokyklos, kai uždaryti darželiai.  Vaikai neturėdami jokio užsiėmimo visą laisvalaikį leidžia  sėdėdami prie kompiuterių ar mobiliųjų telefonų. Bendruomenei ne vis vien, kaip gyvena jų vaikai, kuo užsiima laisvalaikiu, todėl nusprendė pasirūpinti vaikų užimtumu, patys rodydami pavyzdį, sveiko gyvenimo  propagavimu bei tradicijų puoselėjimu.

Todėl šio projekto metu numatyta: lengvosios atletikos treniruotės vaikams (3 mėn. 1 k/sav.), vaikų rankdarbių būreliai (2 mėn. 1 k. sav.), sportiniai užsiėmimai mamoms (3 mėn. 1 k./sav.), stalo teniso treniruotės tėveliams (bendruomenė yra įsigijusi stalo tenisą, tačiau žaisti laikantis taisyklių, niekas nemoka), baseino ir pirčių Skuodo higienos ir sveikatingumo centre lankymas visai šeimai (10 užsiėm. 1 k. /sav.).

Krakių bendruomenė yra labai aktyvi, todėl vis sugalvoja, kažką naujo, įdomaus,  stengiasi viską perteikti vaikams. Bendruomenės nariai aktyviai įsijungia į kitose bendruomenėse organizuojamose šventes, renginius, ieško būdų, kaip save realizuoti, pristatyti. Norėdami tinkamai atstovauti savo bendruomenę tradicinių švenčių metu, bendruomenė nori išmokti pasigaminti kokybiškas Užgavėnių kaukes. Todėl numatyti edukaciniai mokymai – Užgavėnių kaukių gaminimas ir papročių bei tradicijų išsaugojimas. Turint tinkamas kaukes ir pasiruošus programėlę, bus galima dalyvauti Užgavėnių šventėje, o gal būt tapti ir jų organizatoriais.

Kadangi bendruomenė domisi savo krašto tradicijomis ir papročiais, siekia jas išsaugoti ir puoselėti, tai šio kaimo moterys nori prisiminti, išmokti gaminti tradicinius lietuviškus (žemaitiškus) patiekalus. Todėl nori dalyvauti edukaciniuose žemaičių patiekalų gaminimo mokymuose.

Asociacija „Krakių žiburiai“ ištikima tradicijoms. Kasmet ši bendruomenė organizuoja vasaros šventę.  Jų bendruomenės jau  tradicine tapusi „Vyšnių šventė“ . Bendruomenė siekdama pasidalinti savo projekto rezultatais vasaros šventės metu surengs sporto varžybas, kurių metu bus įvairių rungčių įvairaus amžiaus grupėms, šeimų turnyrų ir pan. Bus įtraukiami ir partneriai. Tam, kad būtų įdomu ir neįprasta, pritrauktų daugiau dalyvių, planuojama išsinuomoti ir įrengti pripučiamų kliūčių ruožą, skirtą įvairaus amžiaus dalyviui.

Kaimo bendruomenės aktyvistai kasmet rūpinasi šventės organizavimu, vedimu, programa,  nes neturi pajamų renginio organizatoriams ir vedėjams.  Bendruomenė nebeturi idėjų, kas būtų įdomu, patrauklu šventės metu, todėl šio projekto metu nusprendė samdyti profesionalus su visa įranga ir komanda, kad padarytų jų šventę patrauklesnę, profesionalesnę.

1.      Projekto paraiškos ir dokumentų rengimas, 2018 m kovo mėn.

2.      Savanorių komandos subūrimas, 2018 m. kovo mėn.

3.      Stalo teniso treniruotės 2018 m. spalio-lapkričio mėn.

4.      Edukacinis užsiėmimas tradicinių lietuviškų patiekalų gaminimas 2018 m. lapkričio mėn.

5.      Baseino lankymas 2018 m. lapkričio-2019 m. sausio mėn.

6.      Sporto užsiėmimai moterims 2019 m. sausio-kovo mėn.

7.      Užgavėnių kaukių ir programos ruošimas, 2019 m. sausio mėn.

8.      Vaikų rankdarbių būrelio organizavimas, 2019 m. vasario-balandžio mėn.

9.      Vaikų sporto treniruočių organizavimas 2019 m. birželio – rugpjūčio mėn.

10.  Organizuoti vasaros Vyšnių šventę 2019 m. liepos mėn.

 

 

 

KVIETIMAS

Paskelbta 2021-01-12

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2021 m. sausio  20 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“posėdis vyks nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-01-12

INFORMACIJA

Paskelbta 2020-12-23

Kvietimas Nr. 21


Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 29 d. kvietimo Nr. 21 paraiškos bus priimamos 8-12 val. Skuodo VVG būstinėje Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k., Skuodo r.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-12-23

SKELBIMAS

Paskelbta 2020-11-14

Skelbiamas kvietimas Nr. 21


2020 m. lapkričio 23 d. skelbiame kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr.21 pagal Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui” (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.) ir 2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio perdirbimui ir

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-11-14

KVIETIMAS

Paskelbta 2020-11-11

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2020 m. lapkričio  18 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“posėdis vyks nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-11-11

KVIETIMAS

Paskelbta 2020-11-11

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2020 m. lapkričio  18 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“posėdis vyks nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-11-11