Jaunimo įtraukimas į 2014-2020 m. strategijos rengimą ir įgyvendinimą

Skuodo VVG informacija apie 2015 metų mokomuosius–konsultacinius renginius, skirtus jaunų žmonių įtraukimui į 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos rengimą ir įgyvendinimą

 

 

 

 • 2015 m. vasario 25 d. 9.00-12.00 val. Mosėdyje, adresu Kęstučio g. 4, Skuodo r., vyko mokomasis-konsultacinis renginys „Jaunimo dalyvavimas kaimo plėtros procesuose“. Renginyje dalyvavo 19 dalyvių: iš Mosėdžio miestelio bendruomenės bei gimnazijos, Mosėdžio seniūnijos kaimų atstovai, Mosėdžio moterų asociacijos „Ognelė“ narės, asociacijos „Krakių žiburiai“ atstovės bei kitų aplinkinių kaimų bendruomenių nariai. Lektoriui Daliui Žilinskui pateikus informaciją apie mokymų programos tikslus bei uždavinius, prasidėjo aktyvi diskusija apie galimą jaunimo dalyvavimą bendruomeninėje veikloje bei to dalyvavimo naudą visuomenei. Renginio dalyviai dalinosi idėjomis, kaip Europos sąjungos lėšų pagalba būtų galima Mosėdžio miestelyje įgyvendinti verslo projektus, svarstė kiek ir kokių darbo vietų būtų galima įkurti, panaudojus paramos lėšas projektų įgyvendinimui. Dalyvavusiems jaunimo atstovams - jaunimo lyderiams buvo pateiktos praktinės užduotys, kurių tikslas – išmokyti jaunimą patiems identifikuoti aktualias problemas.
 • 2015 m. vasario 25 d. 13.00-17.00 val. Kaukolikuose, adresu M. Gimbutienės g. 37, Skuodo r., vyko mokomasis-konsultacinis renginys „Jaunimo dalyvavimas kaimo plėtros procesuose“. Lektorius Dalius Žilinskas. Renginyje, kuriame dalyvavo 10 dalyvių, buvo gvildenama jaunimo pasyvumo bei nenoro dalyvauti kaimo plėtros procesuose tema. Lektorius labai išradingai pasiūlė temas diskusijoms apie tai, kuo būtų galima sudominti kaimuose gyvenantį jaunimą, kad jie būtų suinteresuoti pasilikti gyventi, dirbti, kurti šeimas ten, kur jie yra gimę, augę, lankę mokymo įstaigas. Renginio dalyvės – įvairaus amžiaus moterys siūlė galimas veiklos rūšis jaunimui, diskutavo, kuo galėtų užsiimti jauni žmonės, pasilikę gyventi kaime.
 • 2015 m. kovo 4 d. 10.00-17.00 val. Skuodo VVG būstinėje, adresu Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k, Skuodo r., vyko mokomasis-konsultacinis renginys „Jaunimo dalyvavimas kaimo plėtros procesuose, jaunimo įtrauktis į socialinę ir ekonominę veiklą, jaunimo iniciatyvų skatinimas“. Renginyje dalyvavo 15 jaunimo atstovų iš Skuodo rajono kaimo vietovių. Lektorius Dalius Žilinskas iškėlė renginio dalyviams užduotį – išmokti patiems identifikuoti jų gyvenamosios vietos socialines ir ekonomines problemas. Jaunimas susidomėjo pasiūlytais ekonominės veiklos variantais ir aktyviai įsijungė į diskusijas, kurių metu buvo išanalizuoti jaunų žmonių poreikiai bei lūkesčiai.
 • 2015 m. kovo 12 d. 9.00-12.00 val. Notėnų kaime, adresu Notės g. 30, Skuodo r., vyko mokomasis-konsultacinis renginys „Jaunimo dalyvavimas kaimo plėtros procesuose“ kuriame dalyvavo 15 asmenų. Lektorius Dalius Žilinskas akcentavo, kad kuriant naują 2014-2020 m. strategiją yra labai svarbu išmokti motyvuoti jaunimo lyderius taip kad, jie patys aktyviai įsijungtų į visuomeninę veiklą. Lektorius supažindino susirinkusius su metodika, kaip įtraukti jaunimą į socialinę ir ekonominę regiono veiklą, kaip skatinti jaunimo iniciatyvas.
 • 2015 m. kovo 12 d. 13.00-17.00 val. Lenkimų miestelyje, adresu S. Daukanto g. 59, Skuodo r., vyko mokomasis-konsultacinis renginys „Jaunimo dalyvavimas kaimo plėtros procesuose“, kuriame dalyvavo 12 asmenų. Renginio metu lektorius Dalius Žilinskas pasiūlė renginio dalyviams pateikti bent po vieną pavyzdį, kuo yra naudingas jaunimo įsitraukimas į kaimo plėtros procesus. Dalyviai išsakė savo nuomonę bei aktyviai įsijungė į diskusiją apie galimus būdus, kaip būtų galima sudominti jaunimą galimomis gyvenimo kaime perspektyvomis, kad nereikėtų palikti kaimo vietovių; išanalizavo jaunimo poreikius ir siūlė konkrečių veiklų, kurių jauni žmonės, gavę Europos paramą, galėtų imtis, pavyzdžius.
 • 2015 m. gegužės 14 d. Skuodo VVG teritorijos situacijos ir poreikių nustatymas.
 • 2015 m. birželio 1 d. Vietos verslo kūrimo ir plėtros galimybės.
 • 2015 m. birželio 6 d. Socialinės, ekonominės situacijos analizės rezultatai.
 • 2015 m. liepos 10 d. Jaunimo poreikių situacijos analizė.
 • 2015 m. rugpjūčio 26 d. Vietos poreikiai - strategijos prioritetai ir priemonės.
 • 2015 m. rugsėjo 7 d. Informacinis renginys - parengtos strategijos pristatymas visuomenei.
KVIETIMAS

Paskelbta 2021-01-12

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2021 m. sausio  20 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“posėdis vyks nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-01-12

INFORMACIJA

Paskelbta 2020-12-23

Kvietimas Nr. 21


Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 29 d. kvietimo Nr. 21 paraiškos bus priimamos 8-12 val. Skuodo VVG būstinėje Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k., Skuodo r.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-12-23

SKELBIMAS

Paskelbta 2020-11-14

Skelbiamas kvietimas Nr. 21


2020 m. lapkričio 23 d. skelbiame kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr.21 pagal Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui” (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.) ir 2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio perdirbimui ir

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-11-14

KVIETIMAS

Paskelbta 2020-11-11

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2020 m. lapkričio  18 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“posėdis vyks nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-11-11

KVIETIMAS

Paskelbta 2020-11-11

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2020 m. lapkričio  18 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“posėdis vyks nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-11-11