KVIETIMAS

Visuotinis narių susirinkimas

Gerbiami VVG nariai,
informuojame, kad 2022 m. balandžio 7 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu naudojant ZOOM programą, vyks Skuodo vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.
Kviečiame dalyvauti.


DARBOTVARKĖ:
1. Dėl 2021 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;
2. Dėl 2021m. revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimo;
3. Dėl 2021 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo;
4. Dėl Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo;
5.Dėl pasirengimo naujam finansiniam 2023-2027m. laikotarpiui;
6. Dėl VVG narių ;
7. Kiti klausimai.
Prisijungimo nuorodą atsiųsime Jums į el. paštą, balandžio 5 d.
Skuodo VVG pirmininkė Vilija Vaškienė
El. paštas skuodasvvg@gmail.com
Tel. Nr. 8 672 71 160

KVIETIMAS

Paskelbta 2022-06-07

Kvietimas į vietos projektų atrankos posėdį


2022 m. birželio 8 d., 15.30 val. Skuodo vietos veiklos grupės valdybos narius kviečiame dalyvauti vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdis vyks  nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-06-07

SKELBIMAS

Paskelbta 2022-04-29

Kvietimas Nr. 27


Nuo 2022 m. gegužės 6 d. skelbiamas kvietimas teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1.

Priemonė skirta smulkių kaimo verslo įmonių ekonominio gyvybingumo skatinimui, bendruomeniniam ir kitų organizacijų verslumui vystytis, socialiniam

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-04-29

INFORMACIJA

Paskelbta 2022-04-06

Metinės ataskaitos


Iki balandžio 30 d. paramos gavėjai turi pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas. Ataskaitos teikiamos projekto kontrolės laikotarpiu (kontrolės laikotarpis -  trejų metų laikotarpis nuo paskutinio paramos vietos projekto vykdytojui išmokėjimo dienos).

Užbaigtų vietos projektų metinės ataskaitos priimamos Skuodo vietos veiklos grupės administracijoje darbo

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-04-06

KVIETIMAS

Paskelbta 2022-03-29

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


2022m. balandžio 7 d., 14.30 val. Skuodo vietos veiklos grupės valdybos narius kviečiame dalyvauti vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdis vyks nuotoliniu būdu, naudojant Zoom programą.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-03-29