KVIETIMAS

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2021 m. balandžio 28 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 179 „Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1.  Dėl  vietos projektų atrankos  komiteto darbo reglamento tvirtinimo;

 2.  Dėl  Notėnų kaimo bendruomenės vietos projekto paraiškos  Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-23-2-2021  Renginių ciklas „Tautos stiprybė tradicijas puoselėjančioje bendruomenėje “ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23;

3. Dėl Skuodo veiklių mamų klubo vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-23-4-2021 „Aktyvi šeima-sveika šeima“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23;

4. Dėl asociacijos „Krakių žiburiai“ vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-23-3-2021 „Krakiškių aktyvinimas per tradicines šventes“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23;

5. Dėl  asociacijos „Aukime“ vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-23-3-2021 „Vaikų stovykla Mosėdyje“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23;

6. Dėl asociacijos „Žemdirbio muziejus“ vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-23-8-2021 „Žmogus-žemė-žirgas“ neperdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23;

7. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-4A-I-23-5-2021 „Šilalės kaimo geologinio-archeologinio komplekso ir  Šauklių kadagyno poilsiavietės  pritaikymas lankymui“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23;

8. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos  vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-4A-I-23-6-2021 „Paparčių kalno, vad. Auškalniu, pritaikymas lankymui“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-10-08

Tarptautinė konferencija “LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.”


2021 m. spalio 6-7 dienomis Kaune vyko Vietos veiklos grupių tinklo organizuojama tarptautinė konferencija “LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.” Skuodo vietos veiklos grupę atstovavo valdybos nariai Inga Jablonskė ir Rokas Rozga bei finansininkė Jolanta Litvinienė.

Pirmoji diena buvo skirta pranešimams, diskusijoms.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-10-08

SKELBIMAS

Paskelbta 2021-10-04

Kvietimas Nr. 24


Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. skelbiamas kvietimas teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-10-04

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-09-20

Nuotolinis darbas


Informuojame, kad Skuodo VVG administracija 2021 m. rugsėjo 21-24 dienomis dirbs nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-09-20

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-08-20

Papildomos lėšos VPS


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliko Skuodo vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KL-15-1-06706-PR001 „Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo. Vertinimo metu buvo nustatyta, jog VPS pažanga yra pakankama, kad galėtų būti

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-08-20