KVIETIMAS

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2020 m. lapkričio  18 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

 1.  Dėl  vietos projektų atrankos  komiteto darbo reglamento tvirtinimo;

 2.  Dėl    asociacijos „Šuolis tolyn“ vietos projekto paraiškos  Nr. SKUO-LEADER-6B-D-20-5-2020  „Kiekviena inovatyvi permaina atveria kelią į sveiką gyvenimą“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.20;

3. Dėl UAB MITTET vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-D-20-8-2020 „Tekstilės gaminių gamybos didinimas Skuodo rajono įmonėje UAB MITTET“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.20;

4. Dėl Kęstučio Juškos vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-D-20-1-2020 „Investicijos K.Juškos verslo plėtrai“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.20;

5. Dėl  Petro Kaniavos vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-D-20-2-2020 „Petro Kaniavos verslo plėtra“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.20;

6. Dėl  Romos Navardauskienės vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-D-20-6-2020 „Poilsis šeimai“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.20;

7. Dėl  MB „2MEISTRAI“vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-D-20-7-2020  „Statyba“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.20;

8. Dėl Zigmanto Odino vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-3A-D-20-3-2020 „Z. Odino investicijos į paukštienos gamybą“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.20;

9. Dėl Estrėjos Eglės Odinienės vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-3A-D-20-4-2020 „Estrėjos Eglės Odinienės mėsos perdirbimo pradžia“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.20;

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-02-25

Kvietimas Nr. 23


Nuo 2021 m. kovo 1 d.  Skuodo vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Skuodo vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“(toliau – VPS)  priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis:

1. „Kultūros

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-02-25

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-02-25

Kvietimas Nr. 22


2021 m. vasario 22 d. skelbiame kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr.22 pagal Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui” (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.) ir 2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio perdirbimui ir

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-02-25

SKELBIMAS

Paskelbta 2021-02-15

Seminaras "VVG IT kompetencijų stiprinimas"


2021 m. kovo 16 d. vyks seminaras "VVG IT kompetencijų stiprinimas". Seminaras skirtas VVG valdybai, nariams, bendruomenių atstovams. Visus norinčius prašome registruotis https://forms.gle/SxXUHDto17t186vs9 .

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-02-15

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-01-25

Parama kaimo bendruomenėms


Žemės ūkio ministerija kviečia kaimo bendruomenes teikti nacionalinės paramos paraiškas savo veiklai finansuoti. Paraiškos bus renkamos nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 1 d.

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur.

Nacionalinėmis lėšomis remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:  kaimo

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-01-25