KVIETIMAS

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Skuodo VVG valdybos  narių dėmesiui!

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis

 2019 m. gruodžio 18 d.12.30 val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas. 

DARBOTVARKĖ:

 1.  Dėl  vietos projektų atrankos  komiteto darbo reglamento tvirtinimo;

 2.  Dėl    vietos projekto paraiškos  Nr. SKUO-LEADER-6A-D-18-12-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

3. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-3A-D-18-7-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

4. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-3A-D-18-10-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

5. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-D-18-11-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

6. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-D-18-4-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

7. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-K-18-8-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

8. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-JK-18-2-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

9. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-K-18-5-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

10. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-J-18-9-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

11. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-J-18-3-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

12. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-J-18-1-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

13. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-J-18-6-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18.

INFORMACIJA

Paskelbta 2020-07-28

Pakeistos vietos projektų administravimo taisyklės


Informuojame, kad 2020 m. liepos 14 d. pakeistos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės. Pakeitime numatyta, kad išlaidų kompensavimo su avansu būdas gali būti taikomas visiems vietos projektų vykdytojams, o didžiausias galimas avanso dydis – iki 50 proc. nuo skirtos paramos vietos projektui įgyvendinti. Šis

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-07-28

INFORMACIJA

Paskelbta 2020-06-29

Informacija potencialiems pareiškėjams


INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS KVIETIMUS 2020 M.

20 KVIETIMAS


2020.08.11 – 2020.09.30
„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.2.)

 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas; (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-3)

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-06-29

SKELBIMAS

Paskelbta 2020-06-09

Pakartotinis Skuodo VVG visuotinis narių susirinkimas


Skuodo vietos veiklos grupės narių dėmesiui.
2020 m. birželio 16 d. 12 val.  šaukiamas pakartotinis Skuodo VVG visuotinis narių
susirinkimas.
Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-06-09

SKELBIMAS

Paskelbta 2020-05-22

Visuotinis narių susirinkimas


Skuodo vietos veiklos grupės narių dėmesiui.

 

2020 m. birželio 2 d. 13.30 val.  šaukiamas  Skuodo VVG visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-05-22