SKELBIMAS

Kvietimas Nr. 16

Skuodo vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietos plėtros strategijos „Skuodo vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“(toliau – VPS)  priemones :

1.      „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų švietėjiškų veiklų rėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. : 1.veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.1. ir 2 veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.2;

2.      „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas. Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8,  veiklos sritį „Parama jaunimui ir jaunų žmonių verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-8.2.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 100 039,10  Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami  šioje  interneto svetainėje  www.skuodovvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Mokyklos g.6, Didžiųjų Rūšupių k., Skuodo rajonas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gegužės 8 d. . 8.00 val. iki 2019 m. birželio 18  d. 12.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Mokyklos g.6, Didžiųjų Rūšupių k., Skuodo rajonas.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 14.30 val. Skuodo vietos veiklos grupės būstinėje adresu:Mokyklos.6,D.Rūšupių k., Skuodo r. ir telefonais +370 672 71160,+370 672 71162.

KVIETIMAS

Paskelbta 2019-07-24

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis


Skuodo VVG valdybos  narių dėmesiui!

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis

 2019 m. rugpjūčio 1 d.14.30 val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas. 

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2019-07-24

KVIETIMAS

Paskelbta 2019-07-02

Visuotinis narių susirinkimas


Skuodo VVG narių dėmesiui!

 2019 m. liepos 10 d. 15 val.  šaukiamas Skuodo VVG visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas.

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl   VVG narių. 

2. Dėl valdybos narių perrinkimo.

3. Dėl Skuodo vietos veiklos grupės

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2019-07-02

INFORMACIJA

Paskelbta 2019-05-30

Kvietimas Nr. 17


Skuodo vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Skuodo vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“(toliau – VPS)  priemonės „Privataus verslo sektoriaus  ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis:

„Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui” (kodas

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2019-05-30

SKELBIMAS

Paskelbta 2019-05-06

Kvietimas Nr. 16


Skuodo vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietos plėtros strategijos „Skuodo vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“(toliau – VPS)  priemones :

1.      „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų švietėjiškų veiklų rėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2019-05-06